แบบทดสอบก่อนเรียนของคอร์ส “คอร์สเรียนสำหรับทดลองเรียน ส่งงานวันที่ 24 May 2023”