แบบประเมินความพึงพอใจ “คอร์สเรียนสำหรับทดลองเรียน ส่งงานวันที่ 24 May 2023”