ติดต่อเรา

เขียนอีเมลถึงเรา

ทีมของเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

hrmdo@oag.go.th

ที่อยู่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อเราผ่านโทรศัพท์/โทรสาร

ทีมของเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

โทร: 022718000 ต่อ 1711

โทรสาร: 022739019

แจ้งปัญหาการใช้งาน

ติดต่อ หรือ ส่งข้อความถึงเรา

ชื่อ - นามสกุล
อีเมล
ข้อความ