รายงานผลการศึกษา  อบรมกับหน่วยงานภายนอก

KM File Type
_Cover LMS KM องค์ความรู้ภายนอก Cover (15)
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับงานก่อสร้างและตัวอย่างการทำงานในประเทศญี่ปุ่น นายทศพร น้ำเพชร

จำนวนการเข้าชม: 14 ครั้ง

_Cover LMS KM องค์ความรู้ภายนอก Cover (14)
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับงานก่อสร้างและตัวอย่างการทำงานในประเทศญี่ปุ่น นายภัสกร ขันธ์เจริญ

จำนวนการเข้าชม: 10 ครั้ง

_Cover LMS KM องค์ความรู้ภายนอก Cover (11)
หลักสูตรการพัฒนา ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 28 นายประสพสุข สังข์บุญมาก

จำนวนการเข้าชม: 11 ครั้ง

_Cover LMS KM องค์ความรู้ภายนอก Cover (10)
หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 15

จำนวนการเข้าชม: 10 ครั้ง

_Cover LMS KM องค์ความรู้ภายนอก Cover (9)
หลักสูตร รับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับระดับสายตา RVC นางสาวปริญ อัจฉราวรรณ

จำนวนการเข้าชม: 9 ครั้ง

_Cover LMS KM องค์ความรู้ภายนอก Cover (8)
โครงการป้องกันความปลอดภัย ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 22 นายพิชัยชาญ กาญจนศร

จำนวนการเข้าชม: 11 ครั้ง