สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

State Audit Office of the Kingdom of Thailand

คอร์สใหม่ล่าสุด

272873772_272760764961870_6708763275568967476_n
หลักสูตรทดสอบ โดย SoftSQ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
272873772_272760764961870_6708763275568967476_n
หลักสูตร
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
272873772_272760764961870_6708763275568967476_n
หลักสูตรทดสอบ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
272873772_272760764961870_6708763275568967476_n
หลักสูตรทดสอบ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
272873772_272760764961870_6708763275568967476_n
หลักการและแนวคิดในการบริหารงาน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
272873772_272760764961870_6708763275568967476_n
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิศวกรรมความรู้ ความสำเร็จในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ รุ่นที่ 4
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คอร์สของเรา

globe

Other Knowledge

book

International Affair

mortarboard

Financial Audit (FA)

book (1)

Courses Recommended

book (1)

Core Competency

book

Compliance Audit (CA)

book (2)

Audit Supporting

แพลตฟอร์มแห่ง การเรียนรู้

มาเพิ่มศักยภาพสู่การพัฒนาตนเองที่ดีกว่าเดิม ค้นหาทักษะและเปิดโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณไปกับเรา

Learn Anywhere Anytime

แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องทุกที่และทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

Thrive and Grow

แพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมดุลในบรรยากาศที่เน้นการพัฒนา เติบโต และประสบความสำเร็จของทั้งบุคลกรและองค์กรในทุกด้าน

Graded quizzes and assignments

แพลตฟอร์มเพื่อวัดความเข้าใจและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านกิจกรรมแบบทดสอบและวัดผล รวมถึงการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

Learn on your own schedule

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถปรับตารางการเรียนรู้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และความต้องการส่วนตัวได้ตามสะดวก เพื่อการเรียนรู้ที่มีความสุขและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

องค์กรเครือข่าย

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ใส่เนื้อหา Magnifying glass and documents…

สตง. เตือนประชาชนระวัง ! กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สตง. รับจัดทัวร์พาท่องเที่ยว

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ…

ผู้ว่า สตง. เตือน! ระวังแอบอ้าง จนท. ตรวจเงินแผ่นดิน...

ผู้ว่า สตง. เตือนประชาชนระวัง กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ตรวจเงินแผ่นดิน…