ครูผู้สอน

การตรวจสอบการเงินภาครัฐสากลเบื้องต้น ภาค ๑ (Basics of Financial Audit in PublicSector, Part1)

Cover_การตรวจสอบการเงินภาครัฐเบื้องต้น ภาค1-03

แชร์คอร์สนี้:


เปิดลงทะเบียน
เปิดรับ
1000 คน

28/09/2023 00:00