ครูผู้สอน

ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

ธรรมาภิบาลข้อมูล-01

แชร์คอร์สนี้:


เปิดลงทะเบียน
เปิดรับ
5000 คน

03/08/2023 15:09 - 30/09/2024 00:00