ครูผู้สอน

ผู้บริหารกับการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลภาครัฐ

Blue-White-Futuristic-Gaming-Youtube-Thumbnail

แชร์คอร์สนี้:


เปิดลงทะเบียน
เปิดรับ
ไม่จำกัดจำนวน

28/09/2023 11:32

คอร์สนี้มีการกำหนดการลงทะเบียนด้วย "ตำแหน่ง","ระดับ","สำนัก/กอง" หรือ "กลุ่ม"