ครูผู้สอน

“วัฒนธรรมองค์กร”พลังขับเคลื่อน สตง.สู่ความสำเร็จ

Template-VDO-SAO-DNA

แชร์คอร์สนี้:


เปิดลงทะเบียน
เปิดรับ
ไม่จำกัดจำนวน

03/11/2023 10:42

วัฒนธรรมองค์กรของ สตง. เป็นอย่างไร ???

สพต. ขอเชิญชวนทุกคนมา Shake!!! & Check

เรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร กับท่านประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

EP.1 วัฒนธรรมองค์กรของ สตง. และบุคลากรต้นแบบของ สตง.

EP.2 “สัตย์ซื่อ มืออาชีพ อิสระและเป็นกลาง” ในมุมมองของ ผตง.

EP.3 วัฒนธรรมองค์กรของ สตง. ที่ ผตง. ขอส่งต่อ