ครูผู้สอน

เกษียณ น้องเรียนรู้ กับครูคนตรวจเงินแผ่นดิน 2564 นายนิรันดร์ ลักขณาวรรณพร ผอ.สตจ. สุโขทัย นายภาณุวัฒน์ อ่อนวงษ์ ผอ.สตจ. สุรินทร์ นางอารีย์ เภรีก้องเกียรติ ผอ.สตจ. ยะลา

แชร์คอร์สนี้:


เปิดลงทะเบียน
เปิดรับ
500 คน

08/08/2023 15:36 - 31/03/2032 00:00