ครูผู้สอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิศวกรรมความรู้ ความสำเร็จในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ รุ่นที่ 4

Ai

แชร์คอร์สนี้:


เปิดลงทะเบียน
เปิดรับ
1000 คน

04/09/2023 11:40