ครูผู้สอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิศวกรรมความรู้ ความสำเร็จในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ รุ่นที่ 4

Ai

แชร์คอร์สนี้: