บรรยากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ การดำเนินงาน (On the Job Training)”

Play Video
ภาพบรรยากาศ PA LMS Cover

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ การดำเนินงาน (On the Job Training)” ระหว่างวันที่ 21 - 31 สิงหาคม 2566 และวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรม Riverton สมุทรสงคราม