บรรยากาศโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

Play Video
LMS KM Cover

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม the quarter ladprao กรุงเทพมหานคร