สตง. 108 ปี Docuseries ตามรอยที่ทำการตรวจเงินแผ่นดิน EP.2/8

65

EP 2 กรมตรวจ และ กรมตรวจแลสารบาญชี ในหอรัษฎากรพิพัฒน์