สตง. 108 ปี Docuseries ตามรอยที่ทำการตรวจเงินแผ่นดิน EP.3/8

66

EP 3 กรมตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2458 ศุลกสถาน และ ถนนรองเมือง