สตง. 108 ปี Docuseries ตามรอยที่ทำการตรวจเงินแผ่นดิน EP.4/8

67

EP 4 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2476 ณ ศาลาลูกขุนใน และ ตึกโรงช้าง หน้าประตูพิมานไชยศรี