สตง. 108 ปี Docuseries ตามรอยที่ทำการตรวจเงินแผ่นดิน EP.5/8

68

EP 5 ที่ทำการตรวจเงินแผ่นดินภาค ปี 2476