สตง. 108 ปี Docuseries ตามรอยที่ทำการตรวจเงินแผ่นดิน EP.7/8

70

EP 7 การตรวจเงินแผ่นดินไทยในเวทีระหว่างประเทศ