สตง. 108 ปี Docuseries ตามรอยที่ทำการตรวจเงินแผ่นดิน EP.1/8

64

EP 1 ออดิตออฟฟิซ ออฟฟิซหลวง พระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์ ในพระบรมมหาราชวัง