โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อการตรวจสอบ

หลักสูตร “การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายแนวใหม่” และ “ความรู้วินัยการเงินการคลังของรัฐ และการใช้ IT Tools Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ” สำหรับปีงบประมาณ 2567

วันที่ 17 – 19 มกราคม 2567

ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพมหานคร